Fastighet Hälleflundran, Kärna

Projekt Hälleflundran, hyreslägenheter

Anmäl gärna ditt intresse för att stå i kö.

Här erbjuds 11st 2:or på ca 53 kvm.

Hyran är inkl värme. Separat förråd ingår.

Vattenförbrukning debiteras, parkeringsplats finns att hyra.

 

Här erbjuds 4st 3:or på ca 76 kvm .

Hyran är inkl värme. Separat förråd ingår.

Vattenförbrukning debiteras, parkeringsplats finns att hyra.

 

 

Nedan ses situationsplan över området. 1-11 är 2:or, 12-15 är 3:or.

 

 

Uthyrningspolicy

pastedGraphic.png

 

Grundtanken i vår uthyrning är rätt hyresgäst till rätt bostad. Det innebär att vi med hänsyn till våra hyresgästers och företagets bästa fäster stor vikt vid bedömning av ny kund.

Trivebo Fastighets AB eftersträvar lugna och trygga bostadsområden för att hyresgästerna skall trivas och bo kvar. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Trivebo Fastighets AB skall verka för mångfald och integration.

Vårt uthyrningssystem baseras på kötid.

Trivebo Fastighets AB grundkrav

  • För att få hyra lägenhet hos Trivebo Fastighets AB måste man uppfylla våra grundkrav:
  • ha fyllt 18 år
  • uppfyller Trivebo Fastighets AB krav för skulder och betalningsanmärkningar
  • uppfyller Trivebo Fastighets AB inkomstkrav

För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. 

Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. 

Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg

  • vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser

Uppfylls inte dessa krav kan man inte få en lägenhet hos Trivebo Fastighets AB. Trivebo Fastighets AB förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

Skulder och betalningsanmärkningar

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet, dock max en gång var sjätte månad. Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Trivebo Fastighets AB mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Trivebo Fastighets AB som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

 

Fastighet Hummern, Kärna centrum

Här har Trivebo AB uppfört 26st hyreslägenheter.

Fördelningen är 8st 1:or, 12st 2:or och 6st 4:or.

Inflytt Oktober 2018.

Vid intresse för att hyra lägenheter, maila ditt önskemål av storlek på lägenhet och fullständiga personuppgifter till info@trivebo.se

 

.

 

Alla lägenheter har balkong eller uteplats!

Parkeringsplats finns att hyra.

 

Planlösning 1:a, ca 39kvm.

 

Planlösning 2:a, ca 60kvm

 

Planlösning 4:a, ca 90kvm